Aprēķins K. Žubecka zemes nomas

Aprēķins K. Žubecka zemes nomas jautājumā 

(attiecas tikai uz to māju dzīvokļu īpašniekiem, kuras atrodas uz K. Žubeckim piederošās zemes). 

 Praulienas iela 6,  Praulienas iela 10,

Tīnūžu iela 3, Tīnūžu iela 10, Tīnūžu iela 12, Tīnūžu iela 14, Tīnūžu iela 16

J. Vācieša iela 3, J. Vācieša iela 7, J. Vācieša iela 8,

Praulienas iela 8